Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt.

A projekt célja

Az előirányzott fejlesztéssel a Tisza bal part Kisar-Nagyar, valamint a Tisza jobb part Tivadar-Tarpa közötti szakaszán csökken az árvízi elöntések kockázata, nő az árvízi
biztonság. A tervezett fejlesztés három település - Kisar, Nagyar, Tivadar - közigazgatási területén valósul meg. Védőhatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed, s így az érintett szakaszokon a jövőbeni védelmi költségek mérséklődését is jelenti.

Fejlesztés keretében tervezett munkák

 • A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő joszabályokkal és a legfrissebb szakmai irányelvekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési programhoz.

  Az érintett védvonalak fejlesztése egyértelműen hozzájárul több hazai szakpolitikai célkitűzés megvalósításához is.
  A fejlesztés műszaki szükségességét a vonatkozó 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága indokolja.

  Főbb műszaki mennyiségek:

  - beépítendő földmennyiség: 304.670 m3
  - mobil fal épül 1394 fm-en (bp-on 670 fm, jp-on 724 fm)
  - Kisari új árvízvédelmi raktár építése (200 m² alapterülettel)
  - 4600 fm folyószakaszon 6.380 m3 TA-TB beépítése,
  - parti rézsűvédelem (RENO) kiépítése 500 m hosszban 6000 m² felületen
  - eszközbeszerzés

  Cél, az árvízi kockázat csökkentés a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében. A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása. Az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése.

 • Eszközbeszerzés

 

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Szerződött támogatás összege: 6 999 976 861 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005


ovf fetivizig

Copyright © Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2018