Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében mintegy 7 milliárd forintos beruházással megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik védelme érdekében.

Projekt céljai

Az előirányzott fejlesztéssel a Tisza bal part Kisar-Nagyar, valamint a Tisza jobb part Tivadar-Tarpa közötti szakaszán csökken az árvízi elöntések kockázata, nő az árvízi
biztonság. A tervezett fejlesztés három település - Kisar, Nagyar, Tivadar - közigazgatási területén valósul meg. Védőhatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed, s így az érintett szakaszokon a jövőbeni védelmi költségek mérséklődését is jelenti.

 

Fejlesztéskeretében tervezett munkák

A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő joszabályokkal és a legfrissebb szakmai irányelvekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési programhoz.

Az érintett védvonalak fejlesztése egyértelműen hozzájárul több hazai szakpolitikai célkitűzés megvalósításához is.
A fejlesztés műszaki szükségességét a vonatkozó 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága indokolja.

Főbb műszaki mennyiségek:

- beépítendő földmennyiség: 304.670 m3
- mobil fal épül 1394 fm-en (bp-on 670 fm, jp-on 724 fm)
- Kisari új árvízvédelmi raktár építése (200 m² alapterülettel)
- 4600 fm folyószakaszon 6.380 m3 TA-TB beépítése,
- parti rézsűvédelem (RENO) kiépítése 500 m hosszban 6000 m² felületen
- eszközbeszerzés

Cél, az árvízi kockázat csökkentés a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében. A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása. Az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése.

 

Projekt információk

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005
Támogatás összege: 6 999 976 861 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt kezdete: 2016. 07. 01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.