KEHOP-1.4.0-15-2015-00005Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében mintegy 7 milliárd forintos beruházással megvalósult projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik védelme érdekében.


Projekt célja

A fejlesztéssel a Tisza bal part Kisar-Nagyar, valamint a Tisza jobb part Tivadar-Tarpa közötti szakaszán csökkent az árvízi elöntések kockázata, nőtt az árvízi
biztonság. A fejlesztés három település - Kisar, Nagyar, Tivadar - közigazgatási területén valósult meg. Védőhatása azonban a Beregi és a Szamosközi ártéri öblözetek teljes részére kiterjed, s így az érintett szakaszokon a jövőbeni védelmi költségek mérséklődését is jelenti.

A fejlesztés céljai

Az árvízi kockázat csökkentése a társadalmi és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében. A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása. Az árvízi védekezés erőforrás igényének és ezáltal költségeinek mérséklése.
A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő jogszabályokkal és szakmai irányelvekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztés programhoz.
Főbb műszaki mennyiségek:
- 9,6 km töltésépítés Kisar külterületén nyomvonal áthelyezéssel
- beépítendő földmennyiség: 305.000 m3
- mobil fal épül 1394 fm-en (bp-on 670 fm, jp-on 724 fm)
- Kisari új árvízvédelmi raktár építése (200 m2 alapterülettel)
- 5100 fm partvédelmi mű építése négy helyen
- fenntartógép beszerzése
- gátőrház korszerűsítés (Tivadar, Kisar)

Projekt információk

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott Konzorcium
Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005
Támogatás összege: 6 594 311 860 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt kezdete: 2016. 07. 01.
A projekt befejezési határideje: 2021.02.19.


Projektinformációk

Ismerje meg a projekt részleteit, célját és várható eredményeit.

Tovább

Események, aktualitások

E menüpontban a projekthez kapcsolódó események, aktualitások információit találja.

Tovább

Sajtószoba

E menüpontban megtekintheti a projektről szóló hivatalos sajtóközleményeket, a projekt eseményeire szóló meghívókat és legfrissebb híreket.

Tovább

Galéria

A projekt kivitelezéséről, és a kapcsolódó eseményekről készülő fotók galériája.

Tovább

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a projekt sajtókatókapcsolati munkatársával, és rajta keresztül a beruházóval, illetve a kivitelezővel.

Tovább

Akadálymentes változat

E menüpont segítségével a projekt oldalának akadálymentes verzióját érheti el.

Tovább
ovf fetivizig

Copyright © Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2018